ENERGOREM Płock

Aktualności

Aktualności

ENERGOREM Płock otrzymała certyfikat przyznany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie na spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001

ZOBACZ

Dane Teleadresowe

ENERGOREM Płock Sp. z o.o.
09-411 Płock, ul. Zglenickiego 42G
tel. 24 365 88 94, fax. 24 365 34 84
e-mail: marketing@energoremplock.pl

NIP: 774- 24-52-563
Regon: 610946794
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy XIV Wydział Gospodarczy nr KRS: 0000136106